Gayrimenkul Satışı ve Tapu İşlemleri

Gayrimenkul Satışı, mülk sahibi ile alıcı arasında yapılan işlemin Tapu Dairesinde resmileştirilmesidir. Gayrimenkulün satışı Tapu Senedi ile tescil edilmiş olur.

Satılan gayrimenkulün bedeli tapu işlemi sırasında alıcı tarafından satıcıya ödenmiş olması gereklidir. İmzalar atılmadan önce, bedelin alınıp alınmadığı alıcıya sorulmak suretiyle herhangi bir ihtilafın veya eksik ödemelerin önüne geçilmiş olur.

Son yıllarda, tapu işlemleri için tapu dairesinden randevu alınmak suretiyle, işlerin daha düzenli, kısa sürede ve etkili bir şekilde yapılması sağlanmıştır. Satış için yapılan başvuruda, her iki tarafın kimlik bilgileri, fotoğrafları, gayrimenkulün rayiç bilgisi ile birlikte işlem başlatılır.

Gayrimenkul tapu işlemi sırasında gerekli belgeler

1. Satılacak gayrimenkulün tapu aslı veya fotokopisi.

2. Her iki tarafın, yani Satıcı ve alıcıların nüfus cüzdanları.

3. Satıcıların birer, alıcıların ikişer adet son altı ay içinde çekilmiş fotoğrafları.

4. DASK yani zorunlu deprem sigortası.